Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków

Wyburzenia i rozbiórki budynków stanowią istotny element naszej oferty usługowej. Wyburzenia budynków wymagają specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Najczęściej stosuje się metodę mechaniczną z wykorzystaniem maszyn budowlanych (w przeciwieństwie do metody minerskiej, gdzie używa się materiałów wybuchowych). Jako przedsiębiorstwo z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem wykonaliśmy z powodzeniem wiele rozbiórek i wyburzeń na terenie Warszawy oraz obszarze podstołecznym. Naszą specjalność stanowią rozbiórki domów jednorodzinnych, wyburzanie budynków do trzech kondygnacji oraz kucie betonu młotem na koparce.

Różnice między wyburzeniem a rozbiórką

Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem budowlanym, pojęcia wyburzenia i rozbiórki są traktowane równoważnie. W obu przypadkach mamy do czynienia z likwidacją obiektu budowlanego – np. w celu wykonania robót ziemnych pod nową inwestycję. Wspominając o rozbiórkach, zazwyczaj mamy na myśli czynności związane z usunięciem niewielkich budynków, których budulec nadaje się (w całości lub częściowo) do ponownego wykorzystania. Wyburzenie budynku oznacza natomiast jego całkowitą destrukcję. Wybór konkretnej metody likwidacji budynku zależy od wielu czynników, takich jak bezpieczeństwo, ekonomiczność czy sprawność prowadzenia robót. Kwestia ta powinna zostać rzeczowo ujęta w urzędowym wniosku o pozwolenie na rozbiórkę/wyburzenie. Nasza firma pomaga w wyborze odpowiedniej metody likwidacji budynku. Służymy radą, sprzętem i wsparciem fachowym. Zapraszamy do współpracy.